Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Regulamin

Regulamin strony oraz aplikacji mobilnej

Administrator

Operatorem strony internetowej www.edostawcze.pl („Strona Internetowa“) jest spółka SPI Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-514), przy ul. Międzyleska 2-4, KRS 0000682270, NIP 8992694322: REGON: 021272021 („Operator“). 1.2. Kontaktowy adres elektroniczny w sprawach dotyczących Strony Internetowej jest następujący: [email protected]

Prawa autorskie

Prawa do wszelkich elementów zamieszczonych na Stronie Internetowej, w szczególności materiałów graficznych, tekstowych, audiowizualnych oraz ich układów są zastrzeżone na rzecz Operatora lub odpowiednich osób współpracujących z Operatorem. Kopiowanie, modyfikowanie, przekazywanie lub wykorzystywanie w inny sposób materiałów zamieszczonych na Stronie Internetowej bez zgody Operatora jest zabronione.

Regulamin korzystania ze strony

Operator niniejszym ustala regulamin Strony Internetowej oraz aplikacji mobilnej („Regulamin“). Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich osób korzystających ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej. Z tego względu, przed rozpoczęciem korzystania ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem.

Dane osobowe

Sposób postępowania Operatora z danymi osobowymi w tym sposób wykorzystywania plików cookie został opisany w dokumencie „Polityka prywatności”

Opłaty

Dostęp oraz korzystanie ze Strony Internetowej oraz aplikacji mobilnej są darmowe .

Zakaz ingerencji

Użytkownik nie ma prawa, bez zgody Operatora, ingerować ani zmieniać Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej, jak również kodu, baz danych lub innych mechanizmów stanowiących podstawę ich funkcjonowania.

Informacje osób trzecich

Niektóre z informacji zamieszczanych na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej pochodzą ze źródeł i od osób trzecich, które Operator uważa za wiarygodne. Tym niemniej, Operator nie odpowiada za treść tych informacji.

Odpowiedzialność

1. Operator ani podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w z związku z dostępem lub korzystaniem ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej lub też w wyniku lub w związku z poleganiem na informacjach w nich zawartych.

2. Operator ani podmioty z nim powiązanie nie ponoszą odpowiedzialności za treść stron internetowych, serwisów, oprogramowania, aplikacji lub urządzeń innych osób, w tym stron, serwisów, oprogramowania, aplikacji lub urządzeń dostępnych ze Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej, w szczególności poprzez odnośniki. Odnośniki są zamieszczane na Stronie Internetowej oraz w aplikacji mobilnej wyłącznie dla wygody użytkownika, który korzysta z nich na własną odpowiedzialność.

3. Operator ani podmioty z nim powiązane nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie elementów lub treści Strony Internetowej lub aplikacji mobilnej, w tym również za pośrednictwem odnośników, przez podmioty trzecie.

Brak umowy

Za wyjątkiem niniejszego Regulaminu, żadne informacje oraz treści zamieszczone na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej nie mają stanowić źródła stosunku prawnego, w tym umowy, pomiędzy Operatorem oraz użytkownikiem, chyba że z ich brzmienia wyraźnie wynika co innego.

Aktualność informacji

Strona Internetowa oraz aplikacja mobilna nie są sklepem internetowym. Wszelkie informacje zamieszczone na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej mają wyłącznie charakter orientacyjny. Operator nie jest zobowiązany do aktualizacji, weryfikacji lub poprawienia informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej, w tym w szczególności informacji dotyczących samochodów oraz nie gwarantuje, że informacje o samochodach odpowiadają aktualnej ofercie Operatora lub innych osób. Aby uzyskać informacje o dostępności, cenie lub innych cechach samochodu należy skontaktować się z Operatorem osobiście, w jego oddziale, telefonicznie lub też za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej.

Ceny samochodów

Niezależnie od innych ograniczeń lub wyłączeń wynikających z niniejszego Regulaminu, ceny samochodów na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej mogą być podane przy założeniu skorzystania z produktów finansowych lub innych usług oferowanych przez partnerów Operatora. W sytuacjach, gdy możliwe jest odliczenie podatku VAT, podane ceny mogą nie uwzględniać wartości tego podatku. Operator nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność lub dokładność podanych cen pojazdów.

Treść Strony Internetowej

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany, usunięcia lub wprowadzenia nowych informacji na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej w każdym czasie, bez informowania o tym użytkownika. Operator nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność oraz dokładność informacji zamieszczonych na Stronie Internetowej lub w aplikacji mobilnej, w tym w szczególności informacji dotyczących samochodów.

Zmiana Regulaminu

Niniejszy Regulamin może być zmieniony lub uzupełniony wyłącznie przez Operatora.

Obowiązywanie warunków

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania. Regulamin został opublikowany 04.04.2019

Witryna stworzona na platformie